Renal Cell Carcinoma
Virtual Patients

Projekt RCC-VP.COM představuje sérii kazuistik virtuálních pacientů s karcinomem ledviny. Interaktivní vzdělávací obsah byl vytvořen pro účely celoživotního vzdělávání lékařů zejména v oborech onkologie a urologie a míří na rozvoj kompetencí v oblasti klinického rozvažování. Tento mezinárodní projekt rozšiřuje paletu on-line výukových aktivit pro mladé lékaře o prvky gamifikace v procesu celoživotního vzdělávání.

hero
  • Edukační platforma pro lékaře
  • Gamifikace medicíny
  • Virtuální pacient
  • Klinické rozvažování

Virtuální pacienti v profesním vzdělávání

Virtuální pacient představuje interaktivní počítačovou simulaci reálné klinické situace nebo celého případu určenou ke vzdělávání v lékařských a zdravotnických oborech. Projekt RCC-VP.COM prezentuje kazuistiky v podobě virtuálních pacientů v několika jazykových mutacích, přičemž jde vlastně o seriózní neboli vážné hry, které mohou být vynikajícím doplňkem tradiční formy vzdělávání. Jedná se o určitou gamifikaci vzdělávání usnadňující rozvoj specifických dovedností, jako je klinické uvažování, rozhodování a kritické myšlení. Integrace těchto počítačových simulací do procesu učení byla studenty i pedagogy opakovaně shledána jako velmi prospěšná1,2,3.

Karcinom ledviny je jednou z mnoha diagnóz, které vyžadují interdisciplinární spolupráci nejméně dvou lékařských specializací – v tomto projektu se jedná o urologii a onkologii. Diagnóza je obvykle stanovena v součinnosti urologické ambulance (popř. ambulance praktického lékaře) a onkologického centra, v němž kliničtí onkologové spolupracují s radiology a v případě potřeby i s dalšími specialisty. Mezioborová spolupráce je tak zcela nezbytnou podmínkou pro efektivní diagnostiku i léčbu ve všech fázích.

[1] Lucero KS et al. J Eur CME 2020; 9(1):1836865; doi: 10.1080/21614083.2020.1836865.

[2] Klincova M et al. JMIR Serious Games 2019;7(2):e10155; doi: 10.2196/10155.

[3] Schwarz D et al. J Med Internet Res 2013;15(7):e135; doi: 10.2196/jmir.2590.

The information contained in this Website is provided for informational purposes only. No recipients of content from this site, clients or otherwise, should act or refrain from acting on the basis of any content included in the site without seeking the appropriate legal or other professional advice on the particular facts and circumstances at issue. We expressly disclaim all liability in respect to actions taken or not taken based on any or all the contents of this Website.